Appwriter er et program som skal være med til, at hjælpe dig, som ordblind, med at skrive og læse.

Jokere er * og ? som du kan sætte ind der hvor du ikke ved hvilket bogstav der skal være.

* kan du sætte ind flere steder i et ord og “?” kan du sætte ind hvis du ikke kan høre et bestemt bogstav fx om det er et C, Z eller S i Cykel, så skriver du ?ykel